Selectieve kweek bij de pyrrhura molinae. (2009)

Selectieve kweek bij de pyrrhura molinae. (2008)

Het al dan niet verder doorkweken van het rood bij de gewone yellow-side (= hypoxantha) en bij de pineapple (= cinnamon hypoxantha = cinnamon yellow-side = ananas)

1. Velen kennen wellicht de opaline bij bijvoorbeeld de roodrugparkiet.

Bij deze roodrugparkiet is men er — na selectieve kweek — in geslaagd om het rood verder door te kweken.
Ook bij de yellow-side en bij de pineapple is eenzelfde werkwijze mogelijk!
Door selectieve kweek kan men uiteindelijk komen tot yellow-sides en pineapples met een volledig rode buik en borst (= roodbuik).

2. Toch wil ik hier ook benadrukken dat het nastreven en behouden van de oorspronkelijke, zuivere yellow-side (= hypoxantha)
en van de daaruit voortvloeiende pineapple van groot belang is en blijft.

In een eerder door mij geschreven artikel over deze mutatie verwees ik reeds naar het boek Band 4 “Südamerikanische Sittiche” van de Duitse ornitholoog Thomas Arndt, verschenen in april 1983.
Daarin schrijft hij dat deze mutatie rond 1900 door Salvadori in de vrije natuur werd ontdekt tussen een groep wildkleur pyrrhura molinae sordida’s.
Interessant is hier te weten dat deze wildkleur molinae sordida’s weinig bruinrood op de buik vertoonden,
een opgebleekte keel en licht zwarte kop hadden.
De in het boek uiterst gedetailleerde en gekleurde pentekening bewijst dat dit ook bij de eerste in het wild voorkomende yellow-side het geval was.

In het hierboven vermelde boek zien we op blz. 122 de mutatie met:

  • een licht opgebleekte zwartgrijze kop
  • een opgebleekte keel
  • overwegend geel op de buik en op de borst waarbij elke veer afgezoomd is met een fijne groene rand
  • een kleine rode vlek op de buik
  • vleeskleurige poten

Bij deze eerste in het wild voorkomende yellow—side is er dus geen sprake van rood of licht rood op de borst of op de keel, enkel op de buik.

Pyrrhura molinae hypoxantha

hypoxantha(geel dominant) – hypoxantha (rood dominant)

Besluit:
Het is dus m.i. heel belangrijk om zowel bij de yellow—side als bij de pineapple te komen tot 2 aparte vormen, waarbij

  • enerzijds de in het wild ontdekte mutatievorm wordt nagestreefd waarbij geel de dominante kleur is op de buik en op de borst (enkel rode vlek op de buik)
  • anderzijds het rood via selectie verder wordt doorgekweekt tot de dominante kleur op de buik , borst en wangen.